Ils van Looveren

Ils Van Looveren (1979) doorliep haar artistieke opleiding aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in Geel. Sinds haar verhuis naar Zwitserland legt ze zich voornamelijk toe op schilderkunst en poëzie. In haar verdere overtuigd autodidactische loopbaan zijn het passie en nieuwsgierigheid die haar ontwikkeling voortstuwen en bedient ze zich van ongeteugelde vrijheid om verschillende stijlen, technieken en media te bespelen en hun grenzen te laten vervagen.

De aangeboden werken in onze Gallery-Lola,zijn een selectie uit een figuratieve reeks, die op de achtergrond van de gebeurtenissen der voorbije 2 jaar ontstond. Ils bestudeert de voordien vermelde vraag waar de essentie van emoties weer te vinden is en hoe anatomie en fysiognomie in wisselwerking staan met licht en schaduw – dit op ongemaskerde gezichten.


Voor deze studie koos Ils voor de sjablonentechniek uit de streetart - soms sober, soms expressief - en naar analogie met de doorleefde muren koos ze als medium voor dekkingskarton vanop bouwwerven – gebruikt, gevouwen, ingescheurd en evenzo doorleefd. De gloednieuwe en strakke kaders, waarin de schilderijen vrij lijken te zweven, belichamen de bescherming van deze…


Sustainable Art

ILS VAN LOOVEREN